Samhällsförändrande årsbokslut 2011

För Framtidsboxen är ett samhällsförändrande årsbokslut ett sätt att beskriva vad vi gjort under året, och hur vi skapat förändring tillsammans med de vi arbetat med.

Det som har varit viktigt för oss när vi tagit fram vårt samhällsförändrande årsbokslut har varit att visa hur människor förändras under ett år med oss, genom ökad kunskap, nya beteenden och attityder kring de områden vi arbetar med. Det har också varit viktigt att visa på hur resultaten av förändringspro- grammen tas tillvara, alltså visa på att förslagen som tas fram implementeras.

Detta är Framtidsboxens första samhällsförändrande årsbokslut, det beskriver vad vi gjort 2011 och vilken förändring vi skapat på kort sikt. För att öka möjlig- heten för oss att beskriva hur vi på lång sikt bidrar till att skapa förändring, kom- mer vi varje år att göra ett samhällsförändrande årsbokslut. En del av bokslutet innehåller beskrivningar från innevarande år, och en del lyfter positiv förändring och nya resultat från tidigare program.

Trevlig läsning av Framtidsboxens Samhällsförändring 2011!

 

 

 

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)