Skuggning

 

Syftet med skuggningen är att unga medborgare ska granska hur politiker, företagsledare eller företrädare för andra organisationer involverar unga i sitt arbete. Har de en strategi för att implementera Barnkonventionen och den svenska ungdomspolitiken? Vilken attityd har de till unga och ungas kompetens?

 

Skuggning steg för steg

  • Organisationen gör tillsammans med Framtidsboxen ett urval av ca fem personer på ledande position som vill ta sig an den här utmaningen.
  • Framtidsboxen hjälper till att rekrytera ca tio unga personer, Förändringsagenter, som skuggar de utvalda personerna.
  • Förändringsagenterna skuggar först de utvalda personerna vid minst två tillfällen. Skuggningen utmynnar i förslag på förändringar som de utvalda personerna skulle kunna genomföra.
  • När det har gått ett par månader skuggar Förändringsagenterna återigen de utvalda personerna. Detta för att följa upp hur väl de har arbetat med de förslag som de har fått. Hur väl har de utfört sina uppdrag?
  • Det slutgiltiga resultatet presenteras sedan på ett för organisationen lämpligt sätt.

 

Skuggningen genomfördes 2011 i Region Gävleborg. Du kan ta del av programmet på bloggen Ung Gävleborg.

 

Intresserad av att samarbeta med Framtidsboxen?

Kontakta Maria Karlsson på 073 – 027 19 61 eller maria[a]framtidsboxen.se

 

 

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)