Arkiv för januari 2012

Utcheckning från Melis

Det är med lite vemod jag efter tolv veckors praktik på Framtidsboxen tackar för mig. Däremot tar jag med mig mycket ny inspiration, nyttig kunskap och kreativa arbetsmetoder. Eftersom jag intresserar mig för hur barn och unga får ta del av sina rättigheter i sin vardag var Framtidsboxen rätt plats för mig. Även min nyfikenhet för sociala företag och processledning ledde mig hit och många av mina förväntningar införlivades. Min främsta uppgift var att under de månader praktiken löpte granska Framtidsboxens team, utbildningsmaterial och kommunikationen utåt i förhållande till barnrättsperspektivet. Lever de som de lär?

Med FN:s Konventionen om barnets rättigheter tillskrev man barn makt och erkände dem som aktiva medborgare i samhället. Men vad som kan konstateras idag, är att de inte får ta del av sina rättigheter i den mån som konventionen ställer krav på. Det saknas exempelvis tillräckligt med forum där unga ges möjlighet till reellt inflytande (artikel 12). Siffror pekar även på ungas minskade deltagande i politiska partier och traditionella organisationer. Unga själva känner däremot att de vill engagera sig mer, fast på nya sätt och via nya kanaler. De vill se resultat snabbare och se att de gör skillnad i nära tid och inte känna att processen tar för lång tid. Behovet att stärka ungas rättigheter, inflytande och delaktighet i samhället har alltså fått en allt viktigare roll. Framtidsboxen möjliggör kommuner och ungdomars samarbete och vitaliserar demokratiska processer. I ett försök att minska glappet mellan de som fattar beslut och de som faktiskt är experter på att vara unga, lyckas Framtidsboxen framgångsrikt i min tolkning att ta tillvara på unga som en resurs i demokratifrågor. Barn är aktiva bärare av rättigheter och att de måste ges utrymme att vara delaktiga. Allas delaktighet är nyckeln till en god demokrati – och barn och unga är inga undantag! Det checkar jag ut med.

Melis Yorulmaz, praktikant på Framtidsboxen

 

Inga kommentarer

Framtidsboxen söker praktikant

Just nu söker vi en praktikant som vill vara med i en spännande fas i ett nytt socialt företag. Läs mer om uppdraget här!

Kort om vårt nuläge
Framtidsboxen är inne i en spännande utvecklingsfas. Från och med
januari 2012 drivs Framtidsboxen som ett socialt företag. Tidigare var vi ett
projekt i föreningen Social Entrepreurship Forum. Eftersom vi bedrivit vår
verksamhet i snart tre år är det många som känner till vår verksamhet.
Dock inte så många som vi skulle vilja. Framtidsboxen kommer under 2012
även att satsa på ett pilotsamarbete med ett eller flera företag, en sektor vi
inte tidigare arbetat med.

Genom praktikplatsen kan vi erbjuda dig en aktiv roll i det dagliga arbetet
på vårt kontor men också i våra processer hos kunder. Det kommer att ge
dig erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling i ett nygammalt
företag som har en social vision. Du kommer få handledning, för att kunna
utvecklas i vårt team.

Inga kommentarer

Nytt år med ett fantastiska resultat i bagaget

Året har satt igång med pompa och ståt. Årets första samarbetskommun är Trelleborg kommun! Som är Sveriges sydligaste kommun, och sticker på så sätt ut från våra tidigare samarbeten som vi haft i Sörmland och i mellansverige.

Innan jul lanserade vi Framtidsboxens första Samhällsförändrande årsbokslut. Här kan ni ladda hem det och läsa om vad vi skapar för samhällsförändring. Den innehåller reflektioner, statistik och resultat från årets som gått.

Är du intresserad av vårt koncept eller vill samarbete kan du höra av dig till Madeleine eller Jonas (kontaktuppgifter finns under fliken ”om oss”!

Inga kommentarer