Arkiv för kategori Framtidsboxen

Actiondag i Lycksele

Den 22 april genomförde Framtidsboxen en Actiondag med Förändringsagenter och Möjliggörare i Lycksele. Dagen inleddes med en kort utvärdering kring ungdomskonferensen den 21 mars. Därefter ägnades det mesta av tiden till att utveckla ett antal konkreta förslag utifrån det som hade kommit fram under konferensen.

Actiondagen resulterade i 13 förslag som kommunen nu har möjlighet att arbeta vidare med. Framtidsboxen ser fram emot att på håll få följa hur arbetet med att implementera dessa förslag fortsätter framöver.

Inga kommentarer

Ungdomskonferens i Lycksele 21 mars

Den 21 mars samlades ungdomar, politiker, tjänstemän och representanter från en rad olika organisationer för att delta i Lycksele kommuns ungdomskonferens. Liknande konferenser har tidigare genomförts i kommunen men vad som var nytt för den här gången var att 15 Förändringsagenter med hjälp av Framtidsboxen hade planerat konferensen. Det var med andra ord en konferens av unga för unga.

Dagen inleddes med ett tal från en av Förändringsagenterna. Därefter fick deltagarna möjlighet att mingla med varandra innan de samlades i grupper för att diskutera olika aktuella frågor. Grupperna var indelade utifrån områdena ”fritid”, ”skola”, ”trygghet och hälsa”, ”framtid” och ”infrastruktur”.Deltagarna fick själva välja vilken grupp de ville tillhöra.

Dagen avslutades med att resultatet av diskussionerna presenterades inför alla samt med en ”stå upp”-komiker som uppträdde. De förslag som kom fram under konferensen kommer Förändringsagenter och Möjliggörare att arbeta vidare med och en återkoppling kommer att göras till deltagarna på konferensen.

Inga kommentarer

Trelleborgs kommun planerar att starta ett ungdomsforum

Förra året genomförde Framtidsboxen ett Förändringsprogram i Trelleborgs kommun där 15 Förändringsagenter fick i uppdrag av kommunen att titta på hur man skulle kunna minska glappet mellan skola och arbetsliv.

Efter Förändringsprogrammet har Trelleborgs kommun fortsatt att föra en dialog med Förändringsagenterna och ta hjälp av dem i olika sammanhang. Det senaste exemplet är att de har varit med i diskussionerna om att införa ett ungdomsforum i kommunen.

Tanken är nu att en grupp på åtta ungdomar mellan 13 och 19 år ska utbildas genom ett sommarjobb i kommunens regi. Ungdomarna ska man hitta på samma sätt som man hittade förra sommarens Förändringsagenter , d.v.s. genom att lägga ut en annons. Dessa ungdomar ska sedan under läsåret 2013-2014 fungera som en remissinstans dit nämnderna kan vända sig för att få synpunkter på olika frågor. Tanken är också att sommarens utbildning ska ske via Framtidsboxen.

Läs mer om detta i artikeln ”Ungdomar ska hjälpa Trelleborgs politiker” som publicerades idag i Trelleborgs Allehanda.

Inga kommentarer

Agentblogg Lycksele: Dag 5, 6/3-13

Vi började dagen med att leka en lek med huvudstrutar. Man skulle helt sonika slå av den andras strut i en duell.

Sedan blev vi uppdelade i grupper för att diskutera vad vi skulle fylla luckan i agendan med. Vi kom fram till att vi skulle hyra in en stand-up komiker/föreläsare.

Vi delade upp allt vi skulle göra i olika områden och valde själva vilket område vi ville jobba med.

De olika grupperna var Mat och lokaler, PR och mingel, film, tal och talare och grupp diskussioner.

I mat och lokal gruppen har de bestämt och beställt meny och kollat lokalerna.

PR och mingel har kollat runt med media och media verkar vara intresserad av att komma hit om det finns tid. De har också kollat bord och dricka till minglet

Film gruppen har fixat kameran och börjat skriva manuset.

Tal och talare gruppen har kollat upp en stand-up komiker som kan komma och skrivit ett välkomsttal.

Till sist gick vi igenom budgeten.

 

Inga kommentarer

Agentblogg Lycksele: Dag 4, 5/3-13

Tja tja bloggen!

Idag har vi träffat politiker och tjänstepersoner.

Vi delades in i grupper där vi fick berätta om vad vi gjort i veckan och även berätta om våra idéer för konferensen.

Efter lunchen började vi planera hur konferensen ska vara uppbyggd. Vi har kommit en bit på vägen men än finns det mycket att göra.

Hejdå bloggen.

Inga kommentarer

Agentblogg Lycksele: Dag 3, 4/3-13

Vi har börjat att jobba med hur vi ska lägga upp ungdomskonferensen. Vi har kommit på olika idéer hur vi ska göra konferensen roligare. Vi har gett varandra feedback på varje grupps idéer och hjälp varandra att utveckla dessa idéer för att göra dem mer nytänkande och intressanta samt mer utförbara. Vi har även fått förbereda oss mentalt för morgondagen när möjliggörarna kommer på besök och vi har försökt sätta upp mål med vad vi vill få ut av hela det mötet.

Bo-Anders var på besök innan lunch och höll i en presentation om resultatet från olika lupp-enkäter från tidigare år. Med dessa resultat i åtanke har vi kunnat fundera på och få en klarare bild om vad som är viktigt för ungdomar i allmänhet att ta upp på konferensen.

 

Inga kommentarer

Agentblogg Lycksele: Dag 2, 24/2-13

Jaa, idag så har vi fortsatt med att teambuildat och kollat lite djupare i uppdraget. Vi har tagit fram mål, förväntningar och nuläget. Maten var god och ”kollegerna” trevliga, vi har haft roligt och skrattat mycket. Det här är Jessica och Christopher som checkar ut.

Inga kommentarer

Agentblogg Lycksele: 23/2-13, Första dagen

Idag har vi gjort samarbetsövningar, allt från att lära känna varandra till att sitta och diskutera i grupper om olika saker. Vi har också pratat runtomkring barnkonventionen och vad det handlar om, diskuterat om det också.

Några blev intervjuade till en dokumentär om framställandet av en ungdomskonferens.

Många var trötta i slutet men alla har haft roligt under dagen.

Av: Anna Sjöberg & Amanda Dafors

Förändringsagenterna i Lycksele våren 2013

 

Inga kommentarer

Möjliggörarutbildning i Lycksele

Den 18 januari genomförde Framtidsboxen en Möjliggörarutbildning med 17 politiker och tjänstemän i Lycksele. Utbildningen är ett första steg i ett projekt som kommer att äga rum i kommunen under våren. Projektet går ut på att låta ca 15 Förändringsagenter planera och leda kommunens årliga ungdomskonferen som detta år äger rum den 21 mars.

Framtidsboxen kommer att förutom Möjliggörarutbildningen genomföra ett kortare Förändringsprogram och en Actiondag i kommunen. Uppdraget som Förändringsagenterna kommer att arbeta med under Förändringsprogrammet är att planera och förbereda konferensen med målsättningen att denna ska ske mer på ungdomarnas villkor, att fler röster ska göra sig hörda och att dialogen mellan ungdomar och politiker ska förbättras. Under Actiondagen kommer Möjliggörare och Förändringsagenter sedan att bland annat få möjlighet att diskutera hur man kan ta vidare de förslag som kommer fram under ungdomskonferensen.

Vi på Framtidsboxen ser med andra ord fram emot en spännande vår!

Inga kommentarer

12 sätt att öka ungas inflytande och delaktighet

Under Nästan-Festivalen som genomfördes den 22-25 november på Maxim-Nöjesstationen i Gävle spånade 12 unga människor fram 12 idéer för ökat inflytande och delaktighet för unga. Detta skedde inom ramen för Ung&Dums Inflytandedialog.

Som vi tidigare har berättat så var Framtidsboxen på plats under fredagen för att hjälpa till med processledningen. Här följer nu även en presentation av de 12 förslagen:

Information om Inflytande

Mer information än en inflytandeform, men enligt oss är information ett viktigt steg på vägen. Information om inflytande handlar om att utbilda lärare och politiker, om åldersmaktsordningen, härskartekniker och ungas inflytande.

Nätverk av unga

Minst en representant från varje skolas elevråd som sitter i ett nätverk tillsammans. Kan lätt kan nå ut till eleverna på skolorna i kommunen när det finns beslut som ska fattas och politikerna bör få de ungas input, t.ex. i from av en enkät. Fungerar som spridare till kommunens alla barn och unga kring vilka beslut som ska fattas.

Mentor

Alla politiker får en ung mentor som den träffar med jämna mellanrum för att få in ett ungdomsperspektiv.

Ung&Dumokratidag

Ett event där vi under en dag samlar kommunens barn och unga samt politiker och tjänstemän. Vi tar upp förslag som barn och unga tycker är viktiga med de styrande kommunpolitikerna. Barn och unga får lämna förslag, t.ex. ”Jag tycker att bussen 723 går för sällan på söndagar”. Andra barn och unga röstar sedan på de olika förslagen, och de som får flest röster tas upp med politikerna i en avslappnad miljö. Kan även innehålla ett moment med panelsamtal/debatt.

Frontfigur

Tänk dig en figur som kopplas till inflytande lika mycket som hjärta kopplas till kärlek. En förebild som sedan barn och unga kan lära sig av och skapa en åsikt om inflytande. Vi skaffar kunskap om hur vi förändrar samhället sedan barnsben.

Ung-Safari

Politiker bjuds in till en levande workshop! Nästan som ett lajv. De får testa hur det är att vara ung och försöka ha inflytande idag. Detta görs genom att steg för steg få uppleva de olika stegen i Inflytandetrappan. T.ex. få information om programmet, få välja mellan olika alternativ till lunch, för att visa att ungas makt idag suger!

Politikerstationer på skolor

En plats där du vet att din åsikt alltid kommer bli hörd. En permanent installation där du kan lämna förslag och idéer som sedan politikerna kommer läsa och gå igenom. Stationen kommer finnas på skolor men även på fritidsgårdar och arbetsförmedlingar. Du lämnar dina kontaktuppgifter och därmed kan politikerna återkoppla till just dig!

Festival

Festival med tema, t.ex. Åldersmaktsordningen. Artister, kortfilmer, seminarier, debatter, tävlingar och politikermys som följer temat. Avslutas med en fet demonstration!

Elev för en dag och politiker för en dag

I elev för en dag får en politiker följa med en skolklass under en dag och uppleva en vanlig skolelevs vardag. Det här ger unga och politiker en chans att träffas på ett avslappnat sätt samt att unga kan komma med förslag till politikerna. Politikerna ska sedan föra vidare sina upplevelser under dagen och de ungas tankar till sina kollegor. I politiker för en dag är rollerna ombytta. Här är det en ung som får följa en politiker, och får insyn i hur politiken går till, som hen sedan för vidare till andra unga genom exempelvis redovisning i skolan, möte med andra unga som är engagerade i inflytandefrågor.

Motionera mera

Syftet med detta är att det i kommunen ska finnas en grupp som representerar och kan föra fler barn och ungas talan direkt till politikerna. Detta genom att skriva motioner utifrån vad vi vill förändra. De barn och unga som är med består av en blandning av kommunens unga, alltså t.ex. inte bara elevrådare. De motioner som skrivs ska vi sedan försöka få politiska partier att lägga i kommunfullmäktige.

Temamöten

Regelbundna och avslappnade träffar med politikerna. Vi diskuterar aktuella frågor i kommunen, eller bredare ämnen såsom normer eller rasism. Detta för att skapa en kontinuerlig relation där båda parterna lär av varandra.

Ombytt debatt

Politiker tycker ofta om att prata om vad de tycker i debatter, men glömmer att lyssna på ungas åsikter. I en ombytt debatt vänder vi på det genom att låta politikerna sitta i publiken och lyssna på när unga debatterar det de tycker är viktigt.

 

Inga kommentarer